Izdelki
Kategorije izdelkov
Akcije Akcije Računalništvo Računalništvo Konzole Konzole TV TV Igre Igre Sobna Oprema Sobna Oprema Zbirateljstvo / Merch Zbirateljstvo / Merch

Politika zasebnosti

1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec osebnih podatkov podjetje TEHNOPROJEKT d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju tudi: TEHNOPROJEKT d.o.o.) je lastnik in upravlja s spletno stranjo www.gamezone.si.

Gamezone.si je spletna trgovina, v kateri najdete izbrane izdelke za računalništvo in računalniške igre. Ob nakupu v spletni trgovini, ko pride do obdelave osebnih podatkov, le-te v podjetju obdelujemo skladno z načeli privzete in vgrajene zasebnosti.

V podjetju TEHNOPROJEKT d.o.o. spoštujemo vaše osebne podatke in z njimi ravnamo po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.


2. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje TEHNOPROJEKT d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo vašo zasebnost, jo cenimo, spoštujemo in skrbno varujemo.


3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V podjetju TEHNOPROJEKT d.o.o. nimamo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

4. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov

TEHNOPROJEKT d.o.o. o vas zbira različne podatke, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno določiti (identificirati), v kolikor se vi ali drugi odločijo deliti te osebne podatke s podjetjem TEHNOPROJEKT d.o.o.

Podatke prejmemo na več načinov, vključno z nakupovanjem v spletni trgovini, s prijavo na e-novice (neposredno trženje), registracijo uporabniškega profila v spletni trgovini, obiskom spletne strani Heaven.

Podjetje TEHNOPROJEKT d.o.o. zbira podatke o vaši uporabi storitev, ki jih ponujamo.

Osebni podatki, ki jih zbiramo:

  1. osnovni osebni podatki kot so: ime in priimek, datum rojstva, elektronski naslov, naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država), telefonska številka, podatek o predvidenem roku poroda (če nam ga posredujete v prodajalni) in geslo za zagotovitev varnosti in uporabe naših storitev;
  2. podatki o uporabniškem računu spletne trgovine, ko se odločite za posredovanje vaših podatkov preko spletnega profila, poleg osnovnih osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ob registraciji, zbiramo tudi osebne podatke kot so vsebine in podatki (informacije), ki jih naložite na uporabniški račun ali objavite, pošiljate, posredujete ali drugače delite z uporabo spletne prodajalne (npr. komentarji, ipd.);
  3. podatke o nakupu in načinu plačila (npr. na način: ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija);
  4. zbiramo tehnične informacije vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave, ko dostopate do storitev podjetja TEHNOPROJEKT d.o.o.


Nameni obdelave in pravni temelji

  1. Pogodbeni pravni temelj

TEHNOPROJEKT d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb o nakupu blaga in storitev, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe posameznika (6/I člen točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Na podlagi pogodbe TEHNOPROJEKT d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in osebne podatke drugih sodelavcev, ki so posamezniki študentje, pogodbeni sodelavci), v obsegu kot ga določa Zakon o urejanju trga dela 1 oz. Zakon o delovnih razmerjih 2.

  1. Zakonski pravni temelj

TEHNOPROJEKT d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja (6/I člen točka c Splošne uredbe o varstvu podatkov) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od podjetja terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, ipd.) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

  1. Zakoniti interes

TEHNOPROJEKT d.o.o. podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si podjetje prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

TEHNOPROJEKT d.o.o. na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka Splošne uredbe o varstvu podatkov) obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijske sistema družbe), v povezavi z dostopom do spletnega mesta www.gamezone.si na strežniku spremljajo podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskano stran), v analitične in statistične namene (za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije) ter tudi za namen preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanja novih. Na osnovi prevladujočega zakonitega interesa TEHNOPROJEKT d.o.o. obdeluje osebne podatke tudi za namen različnih aktivnosti, potrebnih za preverjanje koriščenja storitev oziroma aktivnosti strank.

V okviru tovrstnih aktivnosti TEHNOPROJEKT d.o.o. obdeluje podatke o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij in povzročanja poslovne škode podjetju ter uporabljajo avtomatski e-mail opomnik vezan na nezaključen nakup s ciljem stranki nuditi morebitno pomoč ali dodatne informacije glede zaključka nakupa.

  1. Privolitev

V določenih primerih TEHNOPROJEKT d.o.o. zaproša svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce spletnih strani) za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd. prilagojenih ponudb blaga in storitev. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku, so natančno naštete v povabilu k privolitvi.

Prav tako TEHNOPROJEKT d.o.o. svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce naših spletnih strani) naprošajo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novičk o novostih v njihovem prodajnem programu, o različnih dogodkih, pa tudi za namene sodelovanja v nagradnih igrah. TEHNOPROJEKT d.o.o. stranke oziroma obiskovalce spletne strani naproša tudi za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen uporabe oglaševalske orodja Facebook Custom Audiences, ki je namenjen komuniciranju s posamezniku prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Če je oseba mlajša od 16 let, privolitve zanjo, ko bi šlo za storitve informacijske družbe, podajo njeni starši ali skrbniki.

  1. Piškotki

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani www.gamezone.si je naslonjena na njihovo privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani (npr. prijava, nakupni proces,…). Obdelava osebnih podatkov s piškotki, ki poteka na podlagi privolitve, je natančno opisana spodaj.


Ime piškotka

Trajanje piškotka

Namen piškotka

_ga

2 leti

Piškotki servisa Google Analytics, za analizo obiska naše spletne strani. Sledijo vam anonimno in ne prepoznajo vaših osebnih podatkov, zgolj aktivnosti na naši spletni strani. Dostop do podatkov zbranih prek teh piškotkov ni na voljo tretjim osebam.
_ga_6LVH7LS7BG  1 leto Piškotki servisa Google Analytics, ki šeje obisk na spletni strani
PHPSESSID seja Piškotek shranjuje podatke o prijavi in drugih stvareh potrebnih za delovanje spletne strani
cookie-monster 1 teden Piškotek, ki skrije obvestilo o piškotkih

 

5. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITEN PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Poleg TEHNOPROJEKT d.o.o. osebne podatke v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencije za spletno oglaševanje ali drugačno izvajanje neposrednega trženja, ter izvajalci storitev statistike in analitike, računovodski servisi, ipd. Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države.

 

6. PRAVICE POSAMEZNIKOV

TEHNOPROJEKT d.o.o. zagotavlja uresničevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. S pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov: TEHNOPROJEKT d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje, 1420 Trbovlje ali na elektonski naslov info@gamezone.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano po pošti na naslov: TEHNOPROJEKT d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje, 1420 Trbovlje ali na elektronski naslov info@gamezone.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

7. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

V TEHNOPROJEKT d.o.o. bodo obdelovali osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujejo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

V slednjih primerih TEHNOPROJEKT d.o.o. podatke hranijo v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

TEHNOPROJEKT d.o.o., Trbovlje, december 2022.

Bodite obveščeni o Gamezone novostih!

Prijavite se na naše e-novice.

Košarica
V košarici nimate izdelkov.
Ustvari uporabniški račun
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov. Preberi več V redu